Enciklopedija Wiki
Advertisement

Ova knjiga je deo projekta. „Rodna ravnopravnost i kultura građanskog statusa, istorijska i teorijska utemeljenja u Srbiji“ (iii 47021) koje finansira Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije u okviru programa integrisanih i interedisciplinarnih istraživanja za period 2011–2014. godine

Mojoj Milici i njenim drugaricama

Sadržaj

Predgovor

We delight in phyiscs 

Prolog: Roskilde

Uvod: Pratilje u istoriji naučnih otkrića

Antičko doba: ukras neba i veštica iz Tesalije

U senci manastirskih zidina

Italijanski paradoks

Nauka u salonu: žene u predvorju naučne revolucije

Astronomija i matematika kao ženski prostor

Porodični poslovi: astronomija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Osvajanje matematike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Pikeringove računaljke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Medicina, hemija i biologija: pčelice, cveće i eliksiri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Ilustratorke i/ili naučnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Alhemičarke i kuvarice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

Od privatnog ka javnom: psihoanalitičarke, sociološkinje i antropološkinje . . . . 77

U Frojdovom krugu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Čikaška ženska sociološka škola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

Rađanje antropologije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Izumiteljke: od korseta do brisača za automobile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

8

Žene u nauci : od Аrhimeda do Аjnštajna

Na vrhu: nobelovske kontroverze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Paradigma uspeha: Marija Sklodovska Kiri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

U majčinoj senci: Irena Žolio Kiri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

Matilda efekat: Marija Gepert Mejer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

Na crnoj listi: Doroti Kroufut Hodžkin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

Bez Pigmaliona: Barbara Maklintok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

Neke ’mekše’ nauke... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

Ne/ispravljene nepravde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

Liza Majtner: fizičarka koja nikada nije izgubila humanost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

DNK četvorka: Rozalind Franklin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110

I druge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

Saradnja u nauci: problem dva tela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

Ne/rešena zagonetka: Mileva Marić Ajnštajn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

O drugima: Kina, Indija, Japan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

Epilog I : Na pragu trećeg milenijuma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

Epilog II: Nauka, rod i moć: Srbija nekad i sad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

Studija slučaja: Univerzitet u Beogradu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

Fizika kao paradigma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 Kategorija:Studija

Advertisement