Enciklopedija Wiki
Advertisement

28. maj Sultan Mehmed Fatih-Han u svom logoru na polju Milodraž kod Fojnice je primio fratra Anđela Zvizdovića jer je ovaj zatražio zaštitu za franjevce i bosanske katolike. Rezultat ovog razgovora bila je ahdnama kojom sultan pod svoju zaštitu uzima Bošnjake katolike i daje garancije za one koji su izbjegli da se mogu slobodno vratiti u svoju domovinu.28.

Advertisement