Enciklopedija Wiki
Advertisement

Aachenski kongres, održan u Aachenu 1818. između država Svete Alijanse (Rusija, Austrija, Pruska i Engleska). Tokom kongresa savezu se priključila i Francuska, čime je vladavina četiri države (tetrarhija) nad Evropom pretvorena u peterovlašće (pentarhija). Odlučeno da se s teritorija Francuske povuku savezničke jedinice, gdje su nile  prisutne od 1815. (nakon bitke kod Waterlooa).

Advertisement