Enciklopedija Wiki
Advertisement
  • "Postoje dvije vrste ljudi vrijedne poštovanja. To su oni koji svjetske izučavaju tajne i oni koji o tome ne znaju ni slova."
  • "Mislite li da bi gomili kao što ste vi

s mozgom crva, gladnoj i fanatičnoj

Bog povjerio svoju tajnu, a meni ne bi?
Pa, dobro - jedna zabluda više-manje. Vjerujte i u nju!"
(Rubaije)
  • "Kad jednom na Zemlji ne bude nas - svijet će biti svijet,
kad nam se izgubi trag i glas - svijet će biti svijet;
i prije nego smo bili mi - svijet je bio svijet,
i nama kad kucne zadnji čas - svijet će biti svijet."
(Rubaije)
  • "Bilo dvjesta, bilo trista, bilo tisuć ljeta
Da poživiš najposlije otićeš sa svijeta.
Bio vladar il siromah, što od prošnje živi,-
Jednaka će vrijednost biti njihovih skeleta."
(Rubaije)
  • "Koji čovjek nikad nije prekršio
Tvoj zakon, reci?
Život bez grijeha
kakav bi ukus imao, reci?
Ako zlo koje sam učinio
Ti kazniš zlom
Kakva je razlika
između Tebe i mene, reci?
(Rubaije)
  • "Na nebesima ima zvijeza i Bik se naziva,
A na drugom vele da Zemlja počiva.
Otvor' oči, pa pogledaj: kol'ko magaradi
Među dvama bikovima živi i uživa."
(Rubaije)

Kategorija:Filozofi Kategorija:Iranski književnici Kategorija:Književnost Kategorija:Matematičari Kategorija:O Kategorija:Citati

Advertisement