Enciklopedija Wiki
Advertisement

Srijem u prvom svjetskom ratu

SRIJEM

U PRVOM SVJETSKOM RATU

1914. – 1918.

Zbornik radova sa

znanstvenoga skupa 9. lipnja 2015

SADRŽAJ

Josip Jurčević Uzroci i posljedice Prvoga svjetskog rata s posebnim osvrtom na razvoj međunarodnog ratnog i humanitarnog prava

Vijoleta Herman KaurićPrvi svjetski rat u hrvatskoj historiografi ji .Krešimir Bušić

Tajni ratni planovi Kraljevine Srbije u pripremi ratnih sukoba

s Austro-Ugarskom Monarhijom do početka Prvoga svjetskog rata . . . . . . . . . . . . . . . . .45

Ivan Balta

Vojne pripreme i borbe Srijemaca i Slavonaca u prvoj polovici

Prvoga svjetskog rata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75

Tomislav Žigmanov

Međunarodni znanstveni okrugli stol Hrvati u Vojvodini i Prvi svjetski rat –

primjer istraživanja i memoriranja zatomljenih i nepoznatih povijesnih nanosa . . . . . .93

Stjepan Prutki

Organiziranje vojnih saniteta i bolnica na području današnje

Vukovarsko-srijemske županije 1914. – 1918. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

Igor Josipović

Kazneni prijestupi vojnika 28. domobranske pješačke pukovnije

tijekom Prvoga svjetskog rata u Srijemskoj županiji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

Mato Batorović

Opis Prvoga svjetskog rata u Kronici Franjevačkog samostana u Zemunu

i ljetopisac o. Solan Matković . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

Mato Batorović

Početak Prvoga svjetskog rata u Iloku u autobiografi ji franjevca

o. Mladena Barbarića . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

Dario Španović

Bitka na Legetu (bitka kod Čevrntije) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

Toni Roca

Vukovar na početku i po okončanju Velikoga rata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

Dražen Živić

Demografske prilike u Vukovaru uoči i nakon

Prvoga svjetskog rata (1900. – 1921.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207

Zlatko Virc

Vinkovački kraj u Velikom ratu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227

Hrvoje Tkalac

Županja i okolica u Prvom svjetskom ratu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257

Vinko Juzbašić

Bošnjačani u Prvom svjetskom ratu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271

Agneza Szabo

Josip Šilović, voditelj zbrinjavanja djece u vrijeme Prvoga svjetskog rata

i utemeljitelj zaklade za kolonizaciju siročadi gladnih hrvatskih krajeva

i zaklade siročadi naših iseljenika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293

Mira Kolar-Dimitrijević

Briga za gladnu djecu Bosne i Hercegovine te Dalmacije u hrvatskom

Srijemu te mađarskoj Vojvodini tijekom Prvoga svjetskog rata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311

Anica Bilić

Prvi svjetski rat u stihovima Stjepana Petričića, nepoznatoga hrvatskog

vojnika-pjesnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365

Ivica Ćosić Bukvin

Rat viđen očima sudionika 1914. – 1918. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381

Ljiljana Dobrovšak

Srijem na stranicama Ilustrovanog lista za vrijeme Prvoga svjetskog rata . . . . . . . . . . . 403

Sergej Filipović / Luka Pejić

Sriemske novine i izvještaji Županije srijemske kao izvori za istraživanje ratnih prilika u Vukovaru u Prvom svjetskom ratu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431

Advertisement